تعرفه های خدمات طراحی گرافیک

عنوان تعرفه زمان طراحی
طراحی پوستر تبلیغاتی 200 هزار تومان 4 روز
طراحی پوستر هنری 400 هزار تومان 6 روز
طراحی بیلبورد تبلیغاتی ساده 600 هزار تومان 2 الی 3 روز
طراحی بیلبورد تبلیغاتی خلاقانه 1 میلیون تومان 5 الی 6 روز
طراحی بیلبورد اختصاصی تماس بگیرید! 3 الی 7 روز
طراحی پست اینستاگرام 70 هزار تومان 2 روز
طراحی پست اینستاگرام-3 اسلایدی 150 هزار تومان 2 روز
طراحی پست اینستاگرام-5 اسلایدی 200 هزار تومان 3 روز
طراحی پست اینستاگرام-10 اسلایدی 350 هزار تومان 4 روز
طراحی پست اینستاگرام-50 عددی 2 میلیون تومان 15 روز
طراحی پست اینستاگرام-100 عددی 3.5 میلیون تومان 25 روز
طراحی قالب کلی و صفحات داخلی 50 هزار تومان 4 روز
طراحی جلد کاتالوگ 400 هزار تومان بسته به تعداد صفحات
طراحی تراکت یک رو 120 هزار تومان 1 الی دو روز
طراحی تراکت دو رو 180 هزار تومان 2 روز
طراحی ست اداری – پکیج اول 299 هزار تومان 4 روز
طراحی ست اداری – پکیج دوم 599 هزار تومان 7 روز
طراحی ست اداری – پکیج سوم 999 هزار تومان 10 روز
بروشور دو لِت دو رو 250 هزار تومان 5 روز
بروشور سه لِت دو رو 350 هزار تومان 6 روز
بروشور اختصاصی تماس بگیرید! متغیر
سربرگ دو رو 150 هزار تومان 2 روز
سربرگ یک رو 100 هزار تومان 2 روز
کارت ویزیت دو رو 100 هزار تومان 1 الی 2 روز
کارت ویزیت یک رو 80 هزار تومان 1 روز
لوگو تصویری 1 میلیون یک هفته
لوگو ترکیبی 1.5 میلیون ده روز
لوگو نوشتاری 1 میلیون یک هفته